Vormstudie

Vorm studie van de karakters.

In deze foto ziet u mijn proces voor het maken van het personage Ollie en Uil.

De karakters moesten simpel zijn, zo weinig mogelijk moeilijke vormen bevatten en toch aantrekkelijk genoeg zijn voor kinderen.

Ze mochten ook enkel in voor-en-zijaanzicht worden getekend.

De uiteindelijke versie

Op de uiteindelijke versie, rechts, ziet u de simpele, maar duidelijke vormen.

Vorm studie van het verhaal.

Deze informatie komt uit mijn research over het schrijven van een verhaal. Dit is een samenvatting hiervan.

Een prentenboek heeft nooit meer dan 500 woorden. Deze bevat normaal 32 pagina’s waaronder ongeveer 10 spreads of 20 pagina’s voor het verhaal. De rest van de pagina’s zijn voor het titeltelblad, schutbladen, copyright tekst, enz.

Er zijn 6 fases in een verhaal: Expositie, stijgende actie, crisis, climax, dalende actie en de oplossing. Deze hebben steeds deze volgorde.

Bij de expositie staat het hoofdpersonage centraal. De setting wordt voorgesteld aan de lezer en het doel van het personage wordt duidelijk gemaakt. In de stijgende actie vormt er zich een probleem, conflict of gevaar voor het hoofdpersonage. Dit escaleert dan in een crisis; het punt waarop alles fout loopt. Uiteindelijk komen we aan bij de climax, dit is het omslagpunt in het boek. Vanaf hier kan het verhaal in toon veranderen of een wending krijgen naar een oplossing. Bij de dalende actie worden er naar problemen gezocht tot we uitkomen bij de oplossing, waar alle problemen zijn opgelost. Het is belangrijk dat alle vragen worden beantwoord. Het kan ook zijn dat je een vraag openlaat, maar doe je alleen wanneer je een vervolg plant. De lezer moet op het einde van het boek het gevoel hebben dat het hoofdpersonage tevreden is met de huidige situatie.  

Op basis van de vorige informatie schreef ik een korte versie van een verhaallijn uit om mijn ideeën te kunnen aftoetsen. Hiervoor gebruikte ik het thema seizoenen als leidraad.

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p62-85.

Eerste schetsen verhaal

Dit zijn de eerste schetsen die ik heb gemaakt aan de hand van mijn vorige uitwerking van het verhaal.

Hierbij heb ik vooral mijn fantasie laten gaan en niet meteen heel erg gelet op de nodige ‘regels’. Ik wilde hierbij aftoetsen wat ik kon bedenken. In deze fase dacht ik ook al na over de mogelijke tekst die erbij zou kunnen staan. Hier en daar zijn de tekeningen aangeduid met een zin of wat er gebeurt.  

Schetsen verhaal – versie 2 + feedback

In deze versie heb ik meer aandacht besteed aan het niet gebruiken van perspectief. In overleg met Colette Pelt zijn er hier en daar nog wat aanpassingen gemaakt (=rood).

Zo is er op de 2de pagina opgemerkt dat de poten van de kat in die pose verder uit elkaar zouden moeten staan om een duidelijker stilzitten te creëren.

Op de tweede spread, pagina 3 en 4, moet de kat exact op de grondlijn komen om perspectief te vermijden. Op pagina 4 staan de kattenpootjes in perspectief in de sneeuw. Dit wordt moeilijk om zo uit te werken. Ook staat er hier het eerste losse element dat ik wilde gebruiken om een extra woord bij te zetten. Deze extra worden zijn bedoeld om als beginnende braillelezer te lezen zonder dat de tekst erboven staat. Het is dan ook belangrijk voor kinderen dat hier steeds een lidwoord bij staat.

Op pagina 5 vermeldt Colette vooral de vleugels van de uil en de manier waarop hij is getekend. Hier is hij namelijk liggend getekend en hiervoor uitgespreid. Dit zou verwarrend worden om om te zetten in reliëfvormen. Ook op pagina 6, ernaast, niest de kat en is de mond in perspectief getekend. Dit moet aangepast worden.

Op pagina 7 schuilt Ollie onder een doos. Dit concept is al hellemaal moeilijk omdat een doos niet begrijpbaar is zonder perspectief. Op de pagina ernaast doorweekt de doos door de regen. Dit is een nog abstracter concept. Colette stelt voor deze aan te passen naar iets anders, bijvoorbeeld een hondenhok.

 

 

Op pagina 9 en 10 is er weer geen doorlopende grondlijn. Het concept met de vuilnisbak zal moeten aangepast worden. De bank op pagina 9 is ook een niet begrijpbare illustratie wanneer dit niet in perspectief wordt geplaatst. Colette stelt dus voor om de lantaarnpaal, die ze overigens erg mooi vindt, te verplaatsen naar de plek van de bank en de uil erop te laten zitten.

Pagina 11 en 12 zijn goed, maar de lijn van de haag en het water zou moeten doorlopen.

Op pagina 14 is de eend erg mooi uitgewerkt, alleen mag hier geen perspectief in zitten, wat nu wel het geval is.

Pagina 15 en 16 hebben hetzelfde probleem als pagina 9 en 10. Ook hier zijn de twee verschillende tekeningen moeilijk om te zetten, vooral de onderste waar de poot van de kat te zien is. Het hoge gras voor de kat op de pagina ervoor wordt ook moeilijk om tactiel te maken.

Op pagina 17 en 18 zou alles ook één doorlopende lijn moeten zijn.

Pagina 19 en 20 zijn goed, al zouden ze wel wat gelijker naast elkaar moeten staan.

Pagina 21 en 22 moeten volledig herzien worden. Hier zit te veel perspectief in.

Hetzelfde geldt voor pagina 23 en 24.

Schetsen verhaal – versie 3

In deze versie heb ik rekening gehouden met alle feedback die ik heb gekregen. Alle tekeningen staan op één grondlijn en gecentreerd. Enkel de laatste 4 pagina’s heb ik nog niet echt iets aangepast omdat ik er nog geen goede inspiratie voor had.

Versie 4 – lijntekeningen schetsen

Dit is de bijna finale versie als schetsen. Met toestemming van Colette Pelt heb ik deze uitgewerkt als lijntekeningen in Illustrator.

Versie 5 – lijntekeningen in Illustrator

Dit zijn de lijntekeningen in Illustrator na de schetsen. Na deze fase stelde Colette voor om de tekening van pagina 7, Ollie in het hondenhok, te gebruiken als test voor mijn kleurenstudie. Dit heb ik dan ook gedaan.