Doelgroep

Doelgroepen onderzoek

Mijn doelgroep zijn Nederlandstalige blinde of ziende kleuters en kinderen tussen 5 jaar (3de kleuterklas) en 8 jaar (2de leerjaar) en hun blinde of ziende ouders of leerkrachten.

Cijfers

190000
Mensen in België zijn ...

Slechtziend

Indien een persoon minder dan 3/10 gezichtsscherpte ervaart en een gezichtsveld van 20 graden, kan er worden gesproken van slechtziendheid.

– uit Blindenzorg Licht & liefde – Een visuele handicap

90000
Mensen in België zijn ...

Blindheid

Iemand die een gezichtsveld van minder dan 10 graden ervaart en minder dan 1/20  kan zien.

Blindheid kan voorkomen in beide ogen of in één oog en kan tijdelijk of blijvend zijn.

– uit Blindenzorg Licht & liefde – Een visuele handicap

0
op de 100 mensen in België zijn ...

Visueel beperkt

Bij een visuele handicap is er sprake van gedeeltelijk of totaal functieverlies van het zicht.

– uit VAPH – Visuele beperking

Exacte cijfers over het aantal mensen met een visuele beperking binnen België kan ik niet vinden.

Ook cijfers over het aantal kinderen met een visuele beperking, zijn niet terug te vinden. Ik heb wel een schatting teruggevonden.

Meire, Delleman en La Grange (1995) schatten voor België en Nederland het aantal kinderen met een visuele beperking op maximaal 0.1%

Hoe wordt deze doelgroep bereikt, waarom?

Kinderen met een visuele beperking worden vooral bereikt op school.

Sinds 2006 zijn er 2 types onderwijs waaraan ze kunnen deelnemen:

  • Katholiek onderwijs type 6 = Buitengewoon onderwijs voor kinderen met een visuele handicap.
    • Kinderen kunnen binnen dit onderwijs ook meedoen aan het AMBO-project (= ambulante begeleiding buitengewoon onderwijs)
  • Het gewoon onderwijs, met of zonder GON-begeleiding.

Je kan dus stellen dat deze doelgroep verspreid is over allerlei types onderwijs.

Hiernaast zijn er nog een aantal organisaties die instaan voor hulp aan blinden en slechtzienden. Binnen België zijn dit de bekendste:

  • De Brailleliga
  • Licht en Liefde
  • Transcript
  • GON-begeleiding op school
  • Ganspoel begeleiding op school

Visuele leefwereld

De leefwereld tussen blinden en slechtzienden is nog zeer verschillend. In die zin dat slechtzienden toch nog een visuele leefwereld hebben en blinden totaal niet meer.

Hierdoor hebben slechtzienden toch nog baat aan aangepaste visuele prikkels zoals:

Felle en contrasterende kleuren

Hoge contrasten zoals zwart en wit zijn beter te onderscheiden van elkaar. 

Grootte fonts en duidelijke lettertypes

Een lettergrootte van minstens 18pt is ideaal, maar de letters zelf moeten ook duidelijk zijn. Open letters zijn het beste.

Letterafstanden

Een slechtziende heeft meer baat bij een grotere letterafstand, maar er mag ook niet in overdreven worden.

Witruimte

Er moet voldoende witruimte op een blad zijn om alles duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Gebeurt dit niet (voldoende), moet de slechtziende te veel over het bladoppervlak

Uitlijning

Linkse uitlijning is het duidelijkste. Andere uitlijning zorgt ervoor dat de slechtziende in de war kan raken.

Visuele teksteffecten

Liefst geen. Teksteffecten maken alles heel onduidelijk voor visueel beperkten.

Achtergrond van tekst

De achtergrond van de tekst mag geen foto of andere illustraties bevatten. Een vlakke kleur mag wel, zolang er voldoende contrast wordt behouden. Het liefste houden bij zwart-wit.

Blinden hebben dan weer baat aan andere prikkels zoals:

Tactiele ondergronden

Zoals de textuur en de dikte van het papier, maar ook reliëf en vormen.

Auditieve prikkels

Een begeleidende stem in het voelen, of iemand die de sfeer kan vertellen is ook altijd een grote

Personae

Een persona is een vertegenwoordiging van een doelgroep aan de hand van een (fictief) persoon. Een persona weerspiegelt de noden en wensen van een doelgroep alsook demografische gegevens, gedragspatronen en het interesseveld. Een concreet en correct persona helpt een ontwerper om doelgroepgerichte keuzes te maken. Aan de hand van het voorgaande onderzoek als basis, stellen we vier verschillende personae op.

Door te werken met verschillende personae trachten we stereotypen te mijden en het marktsegment via verschillende invalshoeken te benaderen.

Voor dit onderzoek gaan we op zoek naar profielen die de doelgroep vertegenwoordigen maar ook een cruciale rol spelen in de probleemstelling.

Aan de hand van deze vier personae kunnen we in een later stadium doelgerichte ontwerp keuzes maken die zowel relevant zijn voor de doelgroep alsook de stakeholders.

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p 9-12 en 32-39.