Kleurstudie

Voor de kleurstudie heb ik, zoals bij vormstudie gemeld, pagina 7 van mijn ontwerp gebruikt om verschillende kleur versies te maken voor mijn karakters. Ook voor mijn achtergrond heb ik drie verschillende versies gemaakt.

Om dit te testen bij het publiek deed ik een survey. Deze liep van 4 mei 2020 tot 11 mei 2021. Er waren 95 participanten. Hiervan waren er 18 slechtziend, 3 kleurenblind en waren er 74 mensen zonder visuele beperking. 

Dit zijn de resultaten:

18 van de 95 participanten waren slechtziend.

Vraag 1: Welke kleuren vindt u het beste bij het karakter passen? U kan ook een andere optie doorgeven (zoals A1 en B5). (Er waren meerdere antwoorden mogelijk)

Bij deze vraag kozen 5 mensen voor optie A, 9 voor optie B en 6 voor optie C. Voor de nieuwe combinaties gaven 2 mensen 1&5 in, 1 persoon 1&6, 1 persoon 3&5 en 1 persoon 2&6. Je kan hierbij dus duidelijk stellen dat optie B (bestaande uit 2 en 5) het populairste was. Gevolgd door optie C en daarna A.

Vraag 2: Duid aan welke achtergrond u het mooiste vindt.

Bij deze kozen 10 mensen voor optie A, 6 voor optie B en 4 voor optie C. Hierbij blijkt de meeste interesse uit te gaan naar achtergrond A, gevolgd door B en daarna C.

Vraag 3: Duid aan welke combinatie u het mooiste vindt.

Bij deze vraag koos 1 persoon optie A1, 6 mensen optie A2, 1 persoon optie A3, 1 persoon optie B1, 1 persoon optie B3, 2 mensen optie C1, 2 personen C2 en 2 personen voor optie C3. De meeste stemmen gingen uit naar optie A2, gevolgd door B2 en daarna volgde C1, C2 en C3 met gelijke stand. A1, A2, A3, B1 en B3 kregen de minste scoren.

Conclusie

Tegen mijn verwachtingen in kozen slechtzienden niet voor de meest contrasterende achtergrond (C), maar eerder voor de neutrale achtergrond A. Wel duidelijk was de keuze voor de karakters waarin het meeste aantal stemmen ging naar optie B. Deze uitkomst had ik verwacht, omdat dit het meest contrasterende duo was. Ik had echter niet verwacht dat de tweede plaats zou gaan naar combinatie C, maar ik vermoed dat dit te maken heeft met de speelsheid van het karakter en het feit dat deze meer is ingekleurd, en dus een grotere kleuroppervlakte heeft dan optie A. Hier is veel wit aanwezig en dit steekt op wit minder af. Deze mindere scores voor combinatie A karakters zie je ook terug in vraag 3, hier wordt deze optie vaak minder gekozen op elke achtergrond. Bij deze laatste vraag is 1 combinatie overduidelijk de winnaar: A2, maar ook hier verbaast me de 2de plaats voor B2. Zowel bij vraag 2 als 3 komt deze boven achtergrond C uit. Deze reactie had ik niet verwacht omdat deze achtergrond gemaakt was zonder contrasterend kleuren, al kan je wel zeggen dat er een donker-licht contrast in zit.

3 van de 95 participanten waren kleurenblind.

Vraag 1: Welke kleuren vindt u het beste bij het karakter passen? U kan ook een andere optie doorgeven (zoals A1 en B5). (Er waren meerdere antwoorden mogelijk)

Bij deze vraag kozen 2 mensen voor optie A, 1 voor optie B en 2 voor optie C. Voor de nieuwe combinaties gaven 1 persoon 1&5 in en 1 persoon 1&6. Je kan hierbij dus duidelijk stellen dat optie A (bestaande uit karakter 1 en 4) en optie C (bestaande uit karakter 3 en 4) het populairste waren. Gevolgd door optie B en daarna 1&6 en 1&5.

Vraag 2: Duid aan welke achtergrond u het mooiste vindt.

Bij deze kozen 2 mensen voor optie A, 0 voor optie B en 1 voor optie C. Hierbij blijkt de meeste interesse uit te gaan naar achtergrond A, gevolgd door C, maar dat er geen interesse is in optie B.

Vraag 3: Duid aan welke combinatie u het mooiste vindt.

Bij deze vraag koos 1 persoon optie A1, 6 mensen optie A2, 1 persoon optie A3, 1 persoon optie B1, 1 persoon optie B3, 2 mensen optie C1, 2 personen C2 en 2 personen voor optie C3. De meeste stemmen gingen uit naar optie A2, gevolgd door B2 en daarna volgde C1, C2 en C3 met gelijke stand. A1, A2, A3, B1 en B3 kregen de minste scoren.

Conclusie

Ik had niet verwacht dat er bij de karakters zou gekozen worden voor optie C en A. Deze meningen verschillen duidelijk van de slechtzienden. Ik vermoed dat dit komt doordat er meer contrast zit in de kleuren van deze karakters dan in optie B. De populairste keuze voor optie A als achtergrond had ik ook hier niet verwacht. Ik had gedacht dat C zou winnen. Vermoedelijk is er bij A een groter contrast tussen de verschillende kleurtonen. Wel een goede opmerking is dat hier optie B als achtergrond niet wordt aangeduid. De kleuren verschillen hier niet genoeg om een goed onderscheid te kunnen maken. Bij vraag 3 kiezen de mensen voor combinaties met karakters A en C met achtergrond A en C. Dit is logisch gezien vorige resultaten bij de voorgaande vragen.

74 van de 95 participanten hadden geen visuele beperking.

Vraag 1: Welke kleuren vindt u het beste bij het karakter passen? U kan ook een andere optie doorgeven (zoals A1 en B5). (Er waren meerdere antwoorden mogelijk)

Bij deze vraag kozen 2 mensen voor optie A, 1 voor optie B en 2 voor optie C. Voor de nieuwe combinaties gaven 1 persoon 1&5 in en 1 persoon 1&6. Je kan hierbij dus duidelijk stellen dat optie A (bestaande uit karakter 1 en 4) en optie C (bestaande uit karakter 3 en 4) het populairste waren. Gevolgd door optie B en daarna 1&6 en 1&5.

Vraag 2: Duid aan welke achtergrond u het mooiste vindt.

Bij deze kozen 2 mensen voor optie A, 0 voor optie B en 1 voor optie C. Hierbij blijkt de meeste interesse uit te gaan naar achtergrond A, gevolgd door C, maar dat er geen interesse is in optie B.

Vraag 3: Duid aan welke combinatie u het mooiste vindt.

Bij deze vraag koos 1 persoon optie A1, 1 persoon optie A3 en 1 persoon voor optie C3. Opvallend is dat optie A2, B1, B2, B3, C1 en C2 duidelijk niet in de smaak vielen. Met een gelijke stand werd er gekozen voor A1, A3 en C3.

Conclusie

Ik had niet verwacht dat er bij de karakters zou gekozen worden voor optie C en A. Deze meningen verschillen duidelijk van de slechtzienden. Ik vermoed dat dit komt doordat er meer contrast zit in de kleuren van deze karakters dan in optie B. De populairste keuze voor optie A als achtergrond had ik ook hier niet verwacht. Ik had gedacht dat C zou winnen. Vermoedelijk is er bij A een groter contrast tussen de verschillende kleurtonen. Wel een goede opmerking is dat hier optie B als achtergrond niet wordt aangeduid. De kleuren verschillen hier niet genoeg om een goed onderscheid te kunnen maken. Bij vraag 3 kiezen de mensen voor combinaties met karakters A en C met achtergrond A en C. Dit is logisch gezien vorige resultaten bij de voorgaande vragen.

Samenvoeging van 95 participanten.

Vraag 1: Welke kleuren vindt u het beste bij het karakter passen? U kan ook een andere optie doorgeven (zoals A1 en B5). (Er waren meerdere antwoorden mogelijk)

Hier zien we een enorme piek bij B2, gevolgd door A en daarna C.

Vraag 2: Duid aan welke achtergrond u het mooiste vindt.

Hier zien we een piek bij A, gevolgd door C en daarna B.

Vraag 3: Duid aan welke combinatie u het mooiste vindt.

Hier zien we een piek bij A2, gevolgd door A1, daarna B2 en C2 en dan volgt C1. Op de voorlaatste plaats komen A3, B1 en C3.

Conclusie

Wanneer we deze cijfers bekijken stel ik vast dat voor de karakters optie B het populairste is, als achtergrond optie A en in combinatie optie A2. Deze resultaten had ik wel verwacht.

Meer info vind u in de bijlage: Resultaten: Bijlage 1-5.

Uiteindelijke kleurkeuzes

Met de resultaten van de survey in het achterhoofd ontwikkelde ik deze kleuren combinatie.

Pagina 7 was mijn eerste kleurtekening. Ik ontwikkelde hier de kleuren van de karakters en de achtergrond.

Ik koos hierbij voor een aangepaste versie van optie A uit de survey en zorgde ervoor dat deze nog meer zouden contrasteren tegen de achtergrond, maar ook dat er een duidelijk onderscheid te maken was tussen verschillende lichaamsdelen.

Zo heeft de uil rondom zijn ogen, op zijn buik en aan het uiteinde van zijn vleugels een lichtere bruine kleur dan op de rest van zijn lichaam. Zo kan je bij, bevoordeeld zijn vleugels, een gemakkelijker onderscheid maken tussen zijn lichaam en de vleugels wanneer hij zit. Kleuren worden hierdoor afgeblokt en het figuur is duidelijker te onderscheiden. Hierbij heb ik dus een licht-donker contrast toegepast.

Ik heb er hier ook voor gekozen om de ogen van de uil een duo-toon te geven met geel en groen, een ode aan het karakter van de kat met twee verschillende kleuren ogen (C6) aangezien deze toch ook in de smaak viel.

Voor het ontwerp van Ollie ben ik gegaan voor een volledig rosse kat met een lichtere punt op de staart en poten. Ook hier heb ik het licht-donker contrast toegepast, alleen was hier meer de bedoeling om het ook wat speelser te maken. Het kleurcontrast op de poten is wel een goede indicator om deze te differentiëren van de rest van het lichaam, zeker als hij ligt.

Voor de ogen heb ik gekozen voor wit, dit omdat een andere kleur niet paste bij het design wanneer deze vanuit zijaanzicht werd bekeken. Bovendien zorgt dit ook voor meer contrast tegenover het lichaam.

Voor de achtergrond heb ik ervoor gezorgd dat de kleuren elkaar contrasteerden. Het fellere groen en het rozige rood van het hondenhok. Het is een compromis tussen optie A en C vanuit de survey. Ik vond dat optie C beter was als contrast en dus ook beter zichtbaar voor kleurenblinden. Ik heb dus het rood vanuit C minder donker gemaakt, maar wel opvallend gelaten.

Met de toevoeging van de kleur heb ik ook met schaduwen gespeeld om de karakters en achtergrond wat diepte te kunnen geven. Dit is vooral een compromis tussen slechtziende en goed ziende. Als ik dit niet zou doen valt alles heel plat en zijn de tekeningen niet interessant en aantrekkelijk genoeg.

 

Uiteindelijke kleurkeuzes

Vanuit de vorige tekening en filosofie werkte ik de rest van mijn boekje uit. Dit is een overzicht van al mijn tekeningen. De lijnen (zie hieronder) komen er later over.

Dit is een overzicht van mijn proces voor het samenvoegen van elementen tot het resultaat van mijn tekeningen.

Sommige tekeningen bestaan uit 2 kleurversies, de karakters en de achtergrond. Dit moest zo gebeuren omdat ik alles van kleur in Procreate heb gemaakt en daarop een limiet aan aantal lagen was. Boven op de kleur versie voeg ik dan in mijn opmaak in Indesign de lijnen als Illustratorfile toe. Dit heb ik gedaan omdat het belangrijk is dat de lijnen zo strak mogelijk zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat er een duidelijk contour is tussen alles. Dit is heel belangrijk voor slechtzienden. Als ik dit had toegevoegd als png zouden de lijnen nooit zo scherp geweest zijn.

Dit is een overzicht van een aantal karakters uit het boek. Wanneer je je ogen dichtknijpt kan je nog steeds de meeste vormen onderscheiden. Dit is erg belangrijk.