Deskresearch

Literatuurstudie

Hier geef ik een antwoord op mijn onderzoeksvragen.

Welke druktechniek kan ik hiervoor het beste gebruiken?

Druktechnieken

Er zijn verschillende soorten druktechnieken voor brailledruk.

1. Thermografie

2. Slimmu brailledruk

3. Braillezeefdruk

4. Zwelpapier

5. LUX mat Spot-UV

6. Combinatiedruk

Meer info vind u in de bijlage:  Extra Documentatie: p47-52 en p105-106.

Wat is de prijs voor de druk van een brailleboek?

Dit is een erg moeilijke kwestie. Binnen België heb ik geen enkele drukkerij gevonden die in staat is om een combinatie reliëfdruk en brailledruk te maken met een gewone digitale kleurendruk met zwartdruk.

Hiervoor heb ik me moeten richten naar Nederland. Hier sprongen meteen twee drukkerijen in het oog: Dedicon en CBB.

Dedicon: (Geschatte kostprijs)

CBB: (Geschatte kostprijs)

Meer info vind u in de bijlage: Bijlage Mails .

Wat is de moeilijkheidsgraad van een AVI boek? En hoe ziet dit eruit?

Start AVI – niveau 1 (of M3): Voorbeeld uit die Keure leren lezen boekjes.

Het verhaal bestaat uit 3 à 4 zinnen per pagina met nooit meer dan 5 woorden. Opvallend is dat er geen hoofdletter in het begin van een zin staat, maar dat er wel leestekens worden gebruikt. De tekst wordt op een contrasterend vlak geplaatst of in witruimte boven de tekening.

Er wordt gebruik gemaakt van een sans-serif font. De letterdikte is vrij vol en duidelijk.

Deze boekjes zijn nooit erg dik, vaak bevatten ze maar 7 of 8 pagina’s. Ze hebben een flexibele dikkere kaft met een glanzende afwerking en zijn gebonden met een nietje in de rug.  

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p 40-46.

Hoe worden illustraties gebruikt en omgezet naar tactiele beelden?

Illustraties omzetten naar een tactiel begrijpbaar beeld voor blinden of slechtzienden brengt veel beperkingen met zich mee.

Zo mag er geen gebruik worden gemaakt van perspectief (blinden kunnen alleen dingen voelen die binnen handbereik zijn, het concept perspectief waarbij een voorwerp kleiner wordt wanneer dit verder weg staat is voor hen niet begrijpelijk).

Ook wordt alles in vooraanzicht of zijaanzicht getekend.

Er wordt gebruik gemaakt van reliëf tekeningen, waarbij de omlijning van het voorwerp of figuur dikker wordt gemaakt met een volle dikke lijn. Er kan ook gebruik worden gemaakt van patronen om de figuur op te vullen. Dit doet men zodat blinden of slechtzienden alles sneller kunnen herkennen en ze zichzelf niet telkens opnieuw moeten oriënteren op een nieuwe pagina.

Hoofdpersonages worden vaak vooraan in het boek met een grote tekening voorgesteld zodat de vorm(en) herkenbaarder zijn.

Welke fonts kan ik gebruiken?

Atkinson Hyperlegible font

Atkinson Hyperlegible is een gratis font en kan door iedereen gebruikt worden.

Dit font is gemaakt voor slechtzienden, mensen met dyslexie of autisme.

Het verschilt van andere fonts doordat het richt op het onderscheiden van lettervormen om de tekenherkening te vergroten.

Matilda

Dit is een font dat speciaal ontwikkeld is voor zwakke lezers, met name beginnende lezers of mensen met een leesachterstand.

Het is ontwikkeld door Ann Bessemans.

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p86-89 en p90-104.

Hoe werkt braille en hoe kan ik dit voor deze toepassing het beste gebruiken?

Het brailleschrift is opgebouwd uit brailleleestekens, dat zijn voelbare punten.

Elke letter wordt gemaakt binnen een braillecel, dit bestaat uit twee keer drie punten. Een letter bestaat dus uit één of meerdere verhoogde bolletjes binnen deze braillecel.

Voordelen

Nadelen

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p47-52.

Andere aanpassingen aan een boek voor blinden en slechtzienden?

Kleurgebruik voor slechtzienden
  • Genoeg contrasten tussen voor- en achtergrond kleuren.
    • BV: wit op zwart, zwart op wit, zwart op geel of geel op zwart.

Meer info vind u in de bijlage: Extra Documentatie: p90-104.