Experten

Colette Pelt

PrentenboekenPlus kwam voort uit de vraag:

“Hoe maak je prentenboeken toegankelijk voor kinderen met een beperking zonder dat er verarming in beeld en taal optreedt?” (Pelt Tactile Reading, https://www.colettepelt.com/about/)

Ondertussen bevat de colectie al 15 boeken.

Expertise

Colette heeft een master degree in cultuurwetenschappen. Ze studeerde af in de Tilburg University met onderzoek naar aanpassingen in de jeugdliteratuur.

Vandaar dat de toegankelijkheid in boeken voor kinderen met een visuele beperking haar nauw aan het hart ligt.

Ze geeft ook uitleg over hoe je moet voorlezen als kinderen een achterstand in hun taalontwikkeling hebben. Ook op scholen begeleidt ze leerkrachten en logopedisten om te laten zien hoe zij meer uit een prentenboek kunnen halen.